Prawo do odstąpienia od umowy

W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z obowiązujących w danym momencie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Po zgłoszeniu Sprzedającemu chęci zwrotu towaru, Kupujący musi odesłać towar na adres Sprzedającego w stanie nie gorszym niż w chwili jego otrzymania.

Za pogorszenie stanu towaru, które miało miejsce na skutek jego użytkowania w okresie jego testowania, Sprzedajacy może domagać się rekompensaty od Kupującego.

Odesłanie towaru musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu otrzymania towaru przez Kupującego.

Sprzedający w ciągu pięciu dni od momentu otrzymania zwrotu towaru, lub od momentu otrzymania potwierdzenia nadania towaru przez Kupującego na adres Sprzedającego, dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.