Formularz reklamacji

PRZYKŁAD FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 

 

SPESAR Sp. z o.o. sp.k.
ul. Szczepankowo 146D/2
61-313 Poznań
natibaby@natibaby.com
NIP 7822759252

 

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................

Ulica: ...................................................................................................................................

Kod pocztowy: .................................................

Miejscowość: ...................................................

Nr telefonu: ......................................................

E-mail:..............................................................

 

Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol): .........................................................……………….

Numer zamówienia: ...................................................

Data zawarcia umowy sprzedaży: .................................................

Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia (fakultatywnie) lub informacja o innym dowodzie zakupu: ..........................................

 

Opis wady: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

 

Data stwierdzenia wady: ..............................

 

 

.....................................................

    Data i czytelny podpis