Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NATIBABY.PL
 

1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016)
1.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego jest NATIBABY Tomasz Zimniewicz z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Szczepankowo 146D/2 61-313 Poznań, adres e-mail do kontaktu: natibaby@natibaby.com
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru zawartej przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym oraz w celu zrealizowania uprawnień Usługobiorcy wynikających z odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, w celu wystawienia dokumentów księgowych związanych z transakcją oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych Sprzedawcy oraz w przypadku, gdy Usługobiorca wyraził na to zgodę – w celu założenia i utrzymywania Konta Usługobiorcy w Sklepie Internetowym.
1.3 Sprzedawca informuje, że Usługobiorca ma prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach opisanych w art. 16-18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.4 Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przechowywane do czasu odwołania zgody na prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Usługobiorcy wobec Sprzedawcy wynikających z zawartej umowy sprzedaży towaru lub z odstąpienia od umowy sprzedaży towaru przez Usługobiorcę oraz przez okres przechowywania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych Sprzedawcy wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.5 Podstawą przetwarzania danych osobowych na cel wykonania umowy sprzedaży towaru zawartej w Sklepie Internetowym jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.6 Podstawą przetwarzania danych osobowych na cel wystawienia dokumentów księgowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych Sprzedawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.7 Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu zrealizowania uprawnień Usługobiorcy wynikających z odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej w Sklepie Internetowym jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.8 Podstawą przetwarzania danych osobowych na cel założenia i utrzymywania Konta w Sklepie Internetowym jest zgoda Usługobiorcy wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Sprzedawca informuje, że Usługobiorca, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem założenia Konta w Sklepie Internetowym może wycofać swoją zgodę w każdym czasie poprzez skorzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego o nazwie: www.natibaby.pl. Cofnięcie zgody spowoduje automatyczne usunięcie Konta, ale pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy, którego dokonano na podstawie zgody Usługobiorcy przed cofnięciem zgody.
1.9 Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.10 Sprzedawca informuje, że może przekazać dane osobowe Usługobiorcy następującym odbiorcom: hostingodawcy usług informatycznych, biuru księgowemu, firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, operatorowi płatności PayPal lub Przelewy24, bankowi.
1.11 Sprzedawca informuje, że Usługobiorca nie ma obowiązku ustawowego podać swoich danych osobowych, ale podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o sprzedaż towaru w Sklepie Internetowym i warunkiem założenia Konta w Sklepie Internetowym. Niepodanie danych będzie skutkowało niezawarciem umowy sprzedaży towaru w Sklepie Internetowym lub niezałożeniem Konta w Sklepie Internetowym.
1.12 Sprzedawca informuje, że w Sklepie Internetowym nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

2. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
2.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
2.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
2.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
2.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
2.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
2.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
2.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
2.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
2.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Firefox
- w przęglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Opera
- w przeglądarce Safari
- w przeglądarce Microsoft Edge
2.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.