Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO NATIBABY.PL
 

1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016)
1.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego NATIBABY (dalej: Sklep Internetowy) jest SPESAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Szczepankowo 146D/2 61-313 Poznań, adres e-mail do kontaktu: natibaby@natibaby.com
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru zawartej przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym oraz w celu zrealizowania uprawnień Usługobiorcy wynikających z odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, w celu wystawienia dokumentów księgowych związanych z transakcją oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych Sprzedawcy, w celu udzielenia Usługobiorcy wsparcia przy zakupie towaru za pośrednictwem aplikacji czatu (live chat) dostępnej w Sklepie Internetowym oraz w przypadku, gdy Usługobiorca wyraził na to zgodę – w celu założenia i utrzymywania Konta Usługobiorcy w Sklepie Internetowym lub w celu świadczenia usługi Newsletter.
1.3 Sprzedawca informuje, że Usługobiorca ma prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach opisanych w art. 16-18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.4 Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przechowywane do czasu odwołania zgody na prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym, w zakresie dotyczącym usługi Newsletter do czasu odwołania zgody na korzystanie z tej usługi, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Usługobiorcy wobec Sprzedawcy wynikających z zawartej umowy sprzedaży towaru lub z odstąpienia od umowy sprzedaży towaru przez Usługobiorcę oraz przez okres przechowywania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych Sprzedawcy wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Historia czatu (live chat) jest usuwana po upływie 3 miesięcy licząc od dnia, w którym zakończyła się rozmowa Usługobiorcy ze Sprzedawcą za pośrednictwem aplikacji czatu.
1.5 Podstawą przetwarzania danych osobowych na cel wykonania umowy sprzedaży towaru zawartej w Sklepie Internetowym oraz w celu udzielenia Usługobiorcy wsparcia przy zakupie za pośrednictwem aplikacji czatu (live chat) w Sklepie Internetowym jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.6 Podstawą przetwarzania danych osobowych na cel wystawienia dokumentów księgowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych Sprzedawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.7 Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu zrealizowania uprawnień Usługobiorcy wynikających z odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej w Sklepie Internetowym jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
1.8 Podstawą przetwarzania danych osobowych na cel założenia i utrzymywania Konta w Sklepie Internetowym jest zgoda Usługobiorcy wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Sprzedawca informuje, że Usługobiorca, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem założenia Konta w Sklepie Internetowym może wycofać swoją zgodę w każdym czasie poprzez skorzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego „Usuń konto” dostępnym na koncie klienta. Cofnięcie zgody spowoduje automatyczne usunięcie Konta, ale pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy, którego dokonano na podstawie zgody Usługobiorcy przed cofnięciem zgody.
1.9 Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter jest zgoda Usługobiorcy wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Usługodawca informuje, że Usługobiorca, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem korzystania z usługi Newsletter może wycofać swoją zgodę w każdym czasie poprzez skorzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego na koncie klienta w zakładce Newsletter. Cofnięcie zgody spowoduje automatyczne zaprzestanie świadczenia usługi, ale pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy, którego dokonano na podstawie zgody Usługobiorcy przed cofnięciem zgody.
1.10 Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.11 Sprzedawca informuje, że może przekazać dane osobowe Usługobiorcy następującym odbiorcom: hostingodawcy usług informatycznych Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, biuru księgowemu Business 3 Experts Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, firmie kurierskiej General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, lub InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, właścicielowi systemu płatności Przelewy24 - tj. spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu, do banku mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, do właściciela czatu (live chat) Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Brnie (Czechy).
1.12 Sprzedawca informuje, że Usługobiorca nie ma obowiązku ustawowego podać swoich danych osobowych, ale podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o sprzedaż towaru w Sklepie Internetowym i warunkiem założenia Konta w Sklepie Internetowym, a podanie adresu mailowego konieczne jest do świadczenia usługi Newsletter. Podanie imienia oraz adresu mailowego jest konieczne do rozpoczęcia rozmowy (live chat) ze Sprzedawcą za pośrednictwem aplikacji czatu w Sklepie Internetowym. Niepodanie danych będzie skutkowało niezawarciem umowy sprzedaży towaru w Sklepie Internetowym lub niezałożeniem Konta w Sklepie Internetowym bądź niemożliwością świadczenia usługi Newsletter albo brakiem możliwości rozmowy ze Sprzedawcą przy użyciu czatu (live chat).
1.13 Sprzedawca informuje, że w Sklepie Internetowym nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

2. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
2.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
2.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
2.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
2.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
2.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
2.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
2.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
2.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
2.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Firefox
- w przęglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Opera
- w przeglądarce Safari
- w przeglądarce Microsoft Edge
2.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.